KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

_
Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing), bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır.
Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir.
Firmanın profesyonel görünmesini sağlar ve güvenilir bir izlenim bırakır.